Home > Paslaugos > Įmonės vertinimo paslaugos

Įmonės vertinimo paslaugos

imones analize, vertinimo paslaugos

 

Norint įvertinti įmonės valdymo ir veiklos ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą yra atliekama įmonės analizė arba auditas.

 

Dažniausiai ši analizė padeda susisteminti ir įvertinti objektyvius duomenis pagal nusistatytu kriterijus bei surasti veiklos tobulinimo galimybes. Ji taip pat atskleidžia ir tiriamos veiklos klaidas, spragas ir problemas. Toks patikrinimas kuria ir pridėtinę vertę, nes vertintojai pateikia atliktas įmonės analizės išvadas ir rekomendacijas kaip patobulinti savo veiklą.

 

Vertinant įmonės veiklą ir jos ekonomiškumą yra nustatoma ar taupiai naudojami ištekliai, išlaikant pageidaujamą produktų ar paslaugų kokybę. Tikrinant efektyvumą – faktiniai rezultatai yra lyginami su turimais ištekliais, o rezultatyvumą – faktiniai rezultatai lyginami su planuojamais rodikliais ir vertinami.

 

Taip pat galima teigti, kad įmonės analizė atlieka ir savotišką kontrolės funkciją, apimančią įvairių sričių tikrinimą ir vertinimą. O tos veiklos sritys gali būti labai įvairios, pvz. finansiniai, žmogiškieji, materialieji ir kiti ištekliai.

 

Svarbu išsamiai ir nuodugniai įvertinti pagrindines įmonės gamybines, komercines, paslaugų ir finansines veiklas. Atliekant įmonės analizę yra nagrinėjami kai kurie pirminiai dokumentai, ūkinės operacijos, atliekamos tokios procedūros kaip skaičiavimas, patvirtinimas, stebėjimas, apklausa ir analitiniai tyrimai.

 

Įmonės veiklos vertinimo paslaugos yra siejamos su tikrinimu ir vertinimu – to kas yra ir palyginimu su tuo – kas turėtų būti.

 

Atliekant tikrinimą dažniausiai nagrinėjamos finansinės ataskaitos, apskaitos registrai ir dokumentai. Dažnai naudojami tokie pagrindiniai tikrinimo būdai kaip dokumentinis ir natūrinis (kai skaičiuojami pinigai, specialieji nepanaudoti dokumentų blankai bei nematerialusis ir materialusis turtas).

 

Vertinant yra nustatoma faktinė (arba esamų sąlygų) padėtis; nuokrypiai nuo vertinimo kriterijų; išsiaiškinami padariniai; identifikuojamos priežastys. Po to pateikiama ataskaita, kurie atspindi konkrečius faktus ir įvykius bei realią įmonės situaciją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *